Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

 

Behandeling persoonsgegevens

 

Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. cookingexpress.nl verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan het bezorgrestaurant waar u bestelt teneinde de bezorging te faciliteren. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek.

 

Relatie tot bezorgrestaurants en overige derden

 

Als u bij cookingexpress.nl bestelt geven we uw bestelling door aan het restaurant van uw keuze. Mocht het zo zijn dat ons duidelijk wordt dat er om één of andere reden niet kan worden bezorgd zullen wij u hier direct van op de hoogte stellen. cookingexpress.nl is enkel intermediair in deze handeling. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van een bezorgrestaurant met het restaurant in kwestie gesloten. cookingexpress.nl is geen partij in deze overeenkomst omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele prestaties van een bezorgrestaurant. De verantwoordelijkheid van cookingexpress.nl beperkt zich dan ook tot het overdragen van de bestelling aan het restaurant.

 

Online betalingen

 

Betalingen die rechtstreeks op de website worden voldaan, worden via cookingexpress.nl aan het aangesloten bezorgrestaurant overgemaakt. Een betaling kan enkel worden teruggestort indien het restaurant niet (volledig) tot levering is overgegaan. Een terugboeking van uw betaling kan maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.

 

Indien er een geschil ontstaat over een online betaling kan hiertoe een klacht worden ingediend bij cookingexpress.nl. U kunt zich hiervoor wenden tot  info@cookingexpress.nl

 

Klachtenafhandeling

 

cookingexpress.nl is niet verantwoordelijk voor (wan)prestaties van bezorgrestaurants. Er wordt echter wel bemiddeld in geschillen tussen bezorgrestaurants en de klant om zodoende tot een oplossing van een voorkomend probleem te kunnen komen. U kunt klachten melden op      info@cookingexpress.nl   .Elke klacht wordt door ons behandeld.

 

Nieuwsbrief en ongewenste e-mail

 

Op het moment dat u uw bestelling plaatst wordt middels een aanvinkvakje gevraagd of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Vinkt u dit vakje niet af zult u de nieuwsbrief ontvangen tot een eventuele afmelding. Afmelden doet uvia de profielfunctie op onze website. U bent niet aangemeld voor de nieuwsbrief als u dit aanvinkvakje afvinkt, u ontvangt dan buiten de noodzakelijke bevestigings email (direct na de bestelling) geen email meer van ons. cookingexpress.nl verstuurt nooit zogenaamde 'spam' (ongevraagde e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

 

Wilt u meer weten over de behandeling van uw gegevens door cookingexpress.nl dan kunt u terecht op ons algemeen e-mail adres (info@cookingexpress.nl )

 

Technisch bewaren van persoonsgegevens

 

De informatie die u bij een bestelling aan ons verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een reeks firewalls.

 

Cookies

 

cookingexpress.nl gebruikt een techniek genaamd 'Cookies' om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat cookingexpress.nl gebruikt is een nummer waardoor we u de bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt er voor dat u snel uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van cookingexpress.nl. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.

 

Correctheid van prijzen

 

Hoewel cookingexpress.nl er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei, meest externe, invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. cookingexpress.nl noch het restaurant waar u bestelt is verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil. Mocht u een prijsverschil tegenkomen zouden wij het op prijs stellen dat u dit verschil zo snel mogelijk meldt op info@cookingexpress.nl . Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een correctie ervan.

 

Aansprakelijkheid

 

cookingexpress.nl doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. cookingexpress.nl accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten.